Enquesta de cohesió urbana 2022

Nous patrons de la mobilitat residencial a la metròpoli de Barcelona i el seu rol en els processos de segregació residencial
Portada
Tema:
Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Sergio Porcel (direcció) i Fernando Antón-Alonso
Col·laboradors:
Raúl Morcillo i David Gil (tècnics de suport estadístic)

Descarregar monografia

Descarregar

Descripció

L'objectiu d'aquesta monografia és aportar una mirada actualitzada sobre els fluxos residencials que es produeixen en l'àmbit metropolità de Barcelona durant els darrers anys i, a més, contrastar-ne la rellevància en els processos de segregació residencial.

Per fer-ho, l'informe s'organitza en dues parts. En la primera part es presenten les anàlisis sobre les pautes de mobilitat residencial a la regió metropolitana de Barcelona i s'analitzen la intensitat, els fluxos i els motius dels canvis d'habitatge durant les tres últimes dècades. La segona part es dedica íntegrament a l'estudi de la incidència de la mobilitat residencial en els processos de segregació residencial i, de manera específica, s'analitza el seu rol en la perpetuació de la vulnerabilitat urbana.

Enllaços relacionats