Emprenedoria a l'àrea metropolitana de Barcelona

Tornar
Emprenedoria a l'àrea metropolitana de Barcelona
  • Tema: Economia regional i urbana, IERMB
  • Data de publicació:
  • Autor: Sandra Aguilera, Vittorio Galletto, Marc Fíguls
  • Col·laboradors: Jordi Llobet
  • Emprenedoria a l'àrea metropolitana de Barcelona

    Descarregar

Descripció

L'objectiu del present treball és aproximar el nombre i el perfil de les persones emprenedores autònomes als municipis de l'AMB i la RMB. L'estudi, a més d'oferir dades sobre el nombre de persones per l'AMB, la RMB i el conjunt de Catalunya, analitza també el perfil d'aquestes persones emprenedores i el sector d'activitat en el qual actuen, entre d'altres aspectes.