El tractament de la mobilitat en el planejament urbanístic metropolità

El tractament de la mobilitat en el planejament urbanístic metropolità
Tema:
Institut Metròpoli, Mobilitat
Data de publicació:
Autor:
Maite Pérez (coord.), Núria Pérez, Marc Vila, Francesc Coll, Manel Pons, Núria Ruiz

El tractament de la mobilitat en el planejament urbanístic metropolità

Descarregar

Descripció

L'objectiu de l'estudi és l'elaboració d'un treball exploratori sobre com plantejar la inclusió de la mobilitat sostenible en el nou marc de planejament urbanístic metropolità. És a dir, de quina manera la mobilitat pot integrar-se en el futur Pla Director Urbanístic Metropolità (i també en el seu desplegament) per tal que aquest s'adreci cap a models de mobilitat més eficients tal i com s'estableix en el Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU).