El funcionament del sistema metropolità. Cap a una transició sociometabòlica

El funcionament del sistema metropolità
Tema:
Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Elena Domene (dir.), Marta Garcia
Col·laboradors:
Francesc Coll, Manel Pons, Ramon Puig

El funcionament del sistema metropolità

Descarregar

Descripció

L'objectiu del present estudi és representar de forma integrada el metabolisme social de l'àrea metropolitana de Barcelona, pel que fa al recurs energètic i al recurs hídric, tot incorporant variables pròpies del metabolisme urbà (fluxos d'entrada i de sortida i externalitats ambientals), però també incloure la dimensió social i espacial en el funcionament del sistema metropolità.