El creixement inclusiu des d'una perspectiva urbana: un repte per a la metròpoli de Barcelona

El creixement inclusiu des d'una perspectiva urbana: un repte per a la metròpoli de Barcelona
Tema:
Economia regional i urbana, IERMB
Data de publicació:
Autor:
Joan Trullén (dir.), Sandra Aguilera, Miquel Correa, Marc Figuls, Vittorio Galletto
Col·laboradors:
Manel Pons

El creixement inclusiu des d'una perspectiva urbana: un repte per a la metròpoli de Barcelona

Descarregar

Descripció

L'objectiu d'aquest estudi és explorar les relacions entre l'activitat econòmica i l'evolució de la desigualtat a l'àmbit metropolità de Barcelona. Es tracta de caracteritzar el nou cicle expansiu de la producció i l'ocupació per veure si es correspon amb el model de creixement inclusiu o, per contra, se centra en la recerca de la competitivitat mitjançant la devaluació competitiva.