Eines per visualitzar la pobresa hídrica i energètica a l'àrea metropolitana de Barcelona

Tornar

Eines per visualitzar la pobresa hídrica i energètica a l'àrea metropolitana de Barcelona

Eines per visualitzar la pobresa hídrica i energètica a l'àrea metropolitana de Barcelona
 • Tema: Desenvolupament urbà sostenible, IERMB
 • Data de publicació:
 • Autor: Elena Domene, Marta Garcia, Xavier Garcia
 • Col·laboradors: Francesc Coll, Manel Pons
 • Eines per visualitzar la pobresa hídrica i energètica a l'àrea metropolitana de Barcelona

  Descarregar

Descripció

L'objectiu principal del projecte per l'any 2019 és de sistematitzar la recollida i l'anàlisi de dades sobre indicadors de pobresa hídrica i energètica en l'àmbit metropolità, per poder proporcionar una diagnosi contínua de l'evolució i distribució socioespacial d'aquestes situacions. Més específicament es poden resumir en aquests punts:

 • Identificació dels indicadors de pobresa hídrica i energètica
 • Càlcul dels indicadors de pobresa hídrica i energètica i adaptació a l'escala metropolitana
 • Mapatge de les situacions de pobresa hídrica
 • Anàlisi socioespacials de les situacions de pobresa hídrica
 • Anàlisi del impacte de les diferents iniciatives implementades per pal·liar aquesta situació en els grups més afectats