Dinàmiques de mobilitat residencial i transformació dels barris a l'àmbit metropolità de Barcelona

Dinàmiques de mobilitat residencial i transformació dels barris a l'àmbit metropolità de Barcelona
Tema:
Cohesió social i urbana, IERMB
Data de publicació:
Autor:
Fernando Antón-Alonso i Sergio Porcel, Irene Cruz
Col·laboradors:
Maria Pruna

Dinàmiques de mobilitat residencial i transformació dels barris a l'àmbit metropolità de Barcelona

Descarregar

Descripció

Els dos objectius principals de la present recerca són analitzar les pautes de mobilitat residencial que s'han produït a la regió metropolitana de Barcelona en els darrers anys i estudiar com aquests canvis han incidit en la consolidació o canvi de l'estructuració socioespacial de la metròpoli.

Prova: $provaURL