Diferències de gènere en l'activitat innovadora

aaaa
Diferències de gènere en l'activitat innovadora
Tema:
Economia regional i urbana, IERMB
Data de publicació:
Autor:
Vittorio Galletto, Sandra Aguilera, Marc Fíguls

Diferències de gènere en l'activitat innovadora

Descarregar

Descripció

L'objectiu d'aquest estudi és identificar com es distribueix el gènere dels inventors/ores en les activitats d'innovació tecnològica realitzada en el territori de la metròpoli de Barcelona en el període 2010-2016. Es vol analitzar aquesta participació en funció dels sectors i camps tecnològics de les invencions, per contrastar si existeix un patró diferencial.