Biodiversitat en la xarxa de parcs i platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. El cas de les papallones diürnes

Biodiversitat en la xarxa de parcs i platges de l'àrea metropolitana de Barcelona. El cas de les papallones diürnes
Tema:
Medi ambient i territori
Data de publicació:
Autor:
Laboratori Metropolità d'Ecologia i Territori de Barcelona

Anàlisi de la gestió sostenible dels prats florits amb l'objecte d'incrementar la biodiversitat en la Xarxa de Parcs i Platges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. El cas de les papallones diürnes

Descarregar

Descripció

La potenciació i manteniment de la biodiversitat en un ambient relativament artificial com és la xarxa de parcs i platges metropolitans precisa d'una gestió activa dels hàbitats, amb una intervenció decidida en favor de la restauració dels mateixos i de l'adopció de les anomenades solucions basades en la natura (Nature-Based Solutions; NBS).

En conseqüència, aquest és un projecte amb un objectiu doble: (i) avaluar els efectes de la gestió dels hàbitats sobre el manteniment i potenciació de la biodiversitat -prenent el cas de les papallones diürnes com a exemple- i (ii) desenvolupar l'embrió d'una xarxa ciutadana de seguiment de les papallones diürnes als parcs i platges metropolitans.