Anuari metropolità 2018

Del barri a la metròpoli
Anuari metropolità de Barcelona 2018
Tema:
Anuari, Institut Metròpoli
Data de publicació:
Autor:
Ricard Gomà ... [et al.]

Anuari metropolità de Barcelona 2018

Descarregar

Descripció

Del barri a la metròpoli és una invitació a transitar la geografia diversa dels nostres barris, a cartografiar la metròpoli de bell nou, des dels codis urbans del canvi d'època. És una aposta orientada a desxifrar les complexitats socials, els canvis econòmics i els reptes ecològics que travessen en clau quotidiana l'àmbit metropolità de Barcelona. És també i sobretot l'expressió de la voluntat tenaç de l'IERMB d'implicació en el projecte col·lectiu de la metròpoli, de producció de coneixement socialment compromès.