Dades del pressupost

Distribució del pressupost de l'AMB i informació complementària.

Informació resumida del Pressupost

Per veure el detall desglossat Descarregar Pressupost 2024