Dades del pressupost

Distribució del pressupost de l'AMB i informació complementària.

Informació resumida del Pressupost. Per veure el detall desglossat descarregueu l'excel.

Prova: $provaURL