Actualització de la informació sobre contractes formalitzats

Tornar
Tipus:
Avisos AMB
Categoria:
Informació administrativa i organitzativa
Subcategoria:
Contractació pública
Data novetat:

Descripció

Llistat de tots els contractes públics, no menors, adjudicats pels òrgans de govern de l'AMB