Taller formatiu per a tècnics municipals sobre àrees metropolitanes (2a edició)

Taller formatiu per a tècnics municipals sobre àrees metropolitanes (2a edició)
Fitxa tècnica
Socis:

Àrea Metropolitana de Barcelona, Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)

Zona d'actuació:
Amèrica central
Tema:
Desenvolupament urbà sostenible, Governança
Finançament:
  • AMB: 20.000,00 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Acció formativa que té per objectiu general promoure la cooperació al desenvolupament, i posar en valor el municipalisme i la gestió pública de proximitat com una forma d'abordar de manera propera, transparent i eficaç les demandes de la ciutadania.

Els continguts s'alineen amb els objectius estratègics de cooperació per al desenvolupament següents:

1. Promoure la governança democràtica local i metropolitana, i impulsar la participació i l'agenda dels governs i autoritats locals en els fòrums internacionals de debat.

Formar per millorar les capacitats institucionals i de gestió dels governs locals de les conurbacions urbanes i regions metropolitanes, i fomentar la participació dels diferents agents locals en la definició de polítiques públiques locals.

2. Promoure el respecte i l'exercici efectiu dels drets econòmics, socials i culturals en les conurbacions urbanes i regions metropolitanes.

3. Promoure el desenvolupament local sostenible en conurbacions urbanes i regions metropolitanes.

Acompanyant mitjançant els coneixements adquirits els processos de planificació estratègica local, inclusius i participatius, que permetran involucrar els diferents agents locals, especialment, aquells tradicionalment exclosos de la presa de decisions.