SMART MED

Gent caminant a la Rambla de Barcelona
Estimulació del turisme intel·ligent per a la mediterrània. 
Fitxa tècnica
Pressupost:
3.000.000 €
Finançament:
  • Pressupost AMB: 320.000 € (cofinançats al 85 %)

    Pressupost AMB: 320.000 € (cofinançats al 85 %)
Estat:
Iniciat

Descripció

El projecte SMART MED s'emmarca en el programa europeu Interreg Mediterranean, que té com a objectiu reduir les desigualtats existents entre les diferents regions europees en termes de desenvolupament socioeconòmic i de sostenibilitat ambiental. Aquest projecte, que compta amb el lideratge del Ministeri de Turisme de la República de Croàcia i amb la participació de 12 socis europeus provinents de Croàcia, Eslovènia, Espanya, França, Grècia, Itàlia, Montenegro i Portugal, busca augmentar l'atractiu i la competitivitat de les destinacions mediterrànies al mercat turístic global mitjançant el desenvolupament intel·ligent, inclusiu i sostenible.

En els darrers anys, la vinculació del sector turístic amb la tecnologia s'ha anat reforçant de manera clara, tant des del punt de vista de l'oferta, amb l'aparició de destinacions smart, com de la demanada, amb l'arribada creixent de turistes smart. Tot i així, moltes de les destinacions urbanes es troben amb problemes relacionats amb la manca d'informació i d'estadístiques per analitzar l'impacte del sector turístic, i amb la massificació de determinades àrees turístiques. És per això que el projecte SMART MED pretén impulsar models turístics basats en l'experiència turística de cadascuna de les destinacions participants, per tal d'adaptar els serveis oferts a les necessitats reals dels turistes que hi viatgin i a la realitat concreta de cada ciutat.

L'AMB vol enfocar aquest projecte com una oportunitat per dissenyar i implementar un sistema d'informació i de recollida de dades del sector turístic que permeti convertir l'àrea metropolitana de Barcelona en una destinació turística intel·ligent (DTI). El projecte tindrà una durada de 34 mesos (de setembre de 2019 a juny de 2022) i permetrà a l'AMB desenvolupar aquest sistema d'informació turística a través d'una prova pilot.

Timeline del projecte

Enllaços relacionats