SEACAP 4 SDG

Med SE(A)CAP integració mitjançant mètodes uniformes d'avaluació i finançament adaptats, principalment dirigida a edificis en els sectors de l'educació i la salut, per a objectius de desenvolupament sostenible en una societat intel·ligent

SEACAP 4 SDG
Fitxa tècnica
Socis:

Líder: Métropole Nice Côte d'Azur, représentant le Réseau des Villes Euromed

Socis:

Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport (AASTMT) – Egipte
Universitat de Patras – Grècia
Agència de l'Energia i el Medi Ambient de Nàpols (ANEA) – Itàlia
Societat Científica Reial - Centre Nacional d'Investigació Energètica (NERC) – Jordània
Centre Libanès per a la Conservació de l'Energia (LCEC) – Líban
Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) – Espanya
Institut Valencià de l'Edificació (IVE) – Espanya
Centre Mediterrani d'Energies Renovables (MEDREC) – Tunísia
 

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màgrib, Mediterrània-Riba Nord
Tema:
Desenvolupament urbà sostenible
Pressupost:
1.056.411,34 €
Finançament:
  • ENI CBC MED

    ENI CBC MED
Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Els territoris al voltant del "llac mediterrani" enfronten problemes específics similars en l'adaptació i mitigació del canvi climàtic, especialment pel que fa a les mesures d'eficiència energètica i d'energies renovables als edificis públics. Per tant, es proposa que treballin junts en una estratègia per capitalitzar els resultats dels projectes de referència del Programa.

El Projecte tindrà en compte els PAES, des d'una visió i estratègia comunes, per aconseguir la integració PAES Med mitjançant una avaluació i un finançament uniformes adaptats mètodes, per als objectius de desenvolupament sostenible en una societat intel·ligent.

Considerant la temàtica principal dels projectes de referència, el Projecte considerarà l'antecedent dels Plans d'Acció per a l'Accés a l'Energia Sostenible i l'Acció Climàtica (SE(A)CAP), sota una visió, estratègia i eina d'avaluació comuns, per aconseguir la integració de Med SE(A)CAP mitjançant mètodes d'avaluació i finançament uniformes i adaptats, per a objectius de desenvolupament sostenible en una societat intel·ligent (SEACAP 4 SDG).

El projecte SEACAP 4 SDG capitalitzarà així 10 projectes de referència seleccionats (SRP) dels 11 projectes de referència, considerant els seus resultats i assoliments, identificant característiques a generalitzar i adaptant el coneixement adquirit per maximitzar l'eficiència i efectivitat de les estratègies de rehabilitació energètica adaptades a les especificitats locals mediterrànies, especialment la pobresa energètica.

Aquests resultats i assoliments s'implementaran a 9 ciutats al voltant del Mediterrani, seleccionades utilitzant una variant de la iniciativa European City Facility. Aquest mecanisme financer les recolzarà en l'adaptació i implementació de les eines i metodologies per a la seva posterior replicació i capitalització.

El Projecte també introduirà un Laboratori Viu (LL) i capacitacions, capitalitzant els LL desenvolupats en els SRP amb innovacions socioeconòmiques. Llavors, s'establiran 9 demostradors a les ciutats seleccionades i rebran avaluacions personalitzades d'eficiència energètica i energies renovables per integrar les eines i metodologies en el seu dia a dia.
Entre ells, 4 edificis específics a les ciutats del sud albergaran demostradors més avançats, amb una ruta personalitzada actualitzada, establint prioritats i mesures a implementar. Donat l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 i la recessió econòmica global, el Projecte es centrarà principalment en els edificis d'educació i salut.
 

Contacte:

relinternacionals@amb.cat

Enllaços relacionats