San Ignacio de Moxos

Imatge dels participants al projecte
Establiment del procés participatiu de la gestió dels residus sòlids en el municipi de San Ignacio de Moxos, Beni-Bolívia
Fitxa tècnica
Socis:
Àrea Metropolitana de Barcelona

Centre d'Estudis Amazònics (CEAM)

Centro de Estudios Hoya Amazónica (HOYAM-MOJOS)
Zona d'actuació:
Amèrica del Sud-Zona Andina . Bolívia
Tema:
Cicle dels residus
Pressupost:
27.751,81 €
Finançament:
  • AMB, CEAM, HOYAM-MOJOS

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Aquest projecte té com a objectiu principal contribuir a la millora de la qualitat de vida de la població del Municipi de San Ignacio de Moxos mitjançant el foment de la participació ciutadana en la gestió municipal de residus sòlids. L'objectiu específic del projecte s'orienta a donar suport al procés participatiu de l'establiment de la gestió dels residus sòlids del municipi de San Ignacio de Moxos.
On