Residus urbans al Marroc

Enfortiment de les capacitats humanes i institucionals en la gestió sostenible dels residus urbans al Marroc
Fitxa tècnica
Socis:
Àrea Metropolitana de Barcelona

Fundació CIREM (Centre d'Iniciatives i recerques Europees a la Mediterrània)

ART GOLD Maroc
Zona d'actuació:
Mediterrània-Màgrib . Marroc
Tema:
Cicle dels residus
Pressupost:
24.542,54 €
Finançament:
  • AMB, Fundació CIREM i ART GOLD Maroc

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

El projecte preveu l'enfortiment de les capacitats socials, humanes i institucionals per a una gestió sostenible dels residus urbans del Marroc i es tractava d'aportar l'experiència en la gestió de residus sòlids urbans dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona a ciutats del Marroc on es detectessin necessitats formatives dels tècnics i polítics locals responsables en aquest àmbit.

La intervenció ha quedat emmarcada dins del Pla Integral de Gestió de Residus Sòlids (2011-2017) elaborat per la Delegació provincial de Chefchaouen, el qual inscriu, entre les seves accions, la realització de jornades formatives adreçades a aquells municipis en què s'identifiquessin els dèficits més importants en relació a la gestió de residus. El mòdul formatiu s'ha destinat a unes poblacions muntanyoses de la província de Bab Taza, que tot i pertànyer a un territori rural s'ha basat sobre el tema de la seguretat professional en la gestió de residus.