Residu Zero: Suport a les administracions locals del Nord i Est de Síria per la millora dels serveis de gestió de residus en una òptica de sostenibilitat, economia circular i reciclatge.

NES
Fitxa tècnica
Socis:

Un Ponte Per (UPP)

Mitja Lluna Roja Kurda (MLRK)

Departament d’Administracions Locals i Medi Ambient de la regió de Jazira (DoLAE)

Ajuntament d’al-Hasaka

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màixriq . Síria
Tema:
Cicle dels residus
Finançament:
  • AMB: 150.000,00 €

Estat:
Iniciat

Descripció

L’objectiu del projecte és millorar i ampliar el sistema de recollida i reciclatge que s’ha posat en marxa a al-Hasaka. Per aconseguir-ho, s’impulsen accions en dues línies:

  • Enfortiment dels mitjans i les capacitats del DoLAE i l’Ajuntament d’al-Hasaka per a l’expansió del sistema de reciclatge amb els actors clau (empreses privades de reciclatge i persones que es dediquen al reciclatge informal). Es duen a terme accions formatives en gestió sostenible dels residus i assessories sobre el sistema de recollida, se subministren eines per a la implementació del sistema de recollida porta a porta i la millora de la planta de triatge existent i s’enforteix la coordinació amb el sector formal i informal de reciclatge.
  • Millora de la conscienciació de la població en relació amb la salut mediambiental i la recollida selectiva municipal de residus.

Els subjectes de dret del projecte són els aproximadament 2.000 habitants dels barris (komins) en els quals s’implantarà el sistema de recollida selectiva de residus i, en general, tota la població de la ciutat d’al-Hasaka (232.209 habitants).

El projecte treballa amb l’enfocament de drets, gènere, diversitat, sostenibilitat i governança democràtica, elements necessaris per assegurar l’impacte desitjat al territori.