RES URBIS

Imatge del projecte
Fitxa tècnica
Pressupost:
3.046.656,25 €, finançat al 60% (2.996.688,75 €)
Finançament:
  • L'AMB gestionarà 75.250 € cofinançats al 99% (74.625 €)

Estat:
Iniciat

Descripció

El projecte RES URBIS (Resources from Urban Bio-waste) està finançat per la Unió Europea mitjançant el Programa Horizon 2020, que a través de la investigació i el desenvolupament pretén reduir al mínim la quantitat de residus destinats a dipòsit controlat i obtenir nous bioproductes —més sostenibles amb el medi ambient— utilitzant els mateixos residus com a alternativa renovable als recursos petrolífers.

L'objectiu general de RES URBIS és desenvolupar un sector tecnològic innovador per al tractament integrat de diversos residus orgànics municipals a fi d'obtenir bioplàstics. Aquestes tecnologies permetran transformar la gran quantitat de matèria orgànica que generen les ciutats en productes útils d'alt valor de mercat i amb impactes positius sobre el medi ambient, l'economia i l'ocupació verda.

Aquesta finalitat es pretén assolir mitjançant la recopilació i l'anàlisi de dades sobre la producció de bioresidus urbans, les seves característiques i els sistemes de gestió actuals en quatre grups territorials seleccionats (àrea metropolitana de Barcelona, à?rea metropolitana de Lisboa, Província de Trento, Gal·les del sud). Els bioresidus utilitzats són l'excés de fang de les plantes de tractament d'aigües residuals urbanes, la fracció orgànica municipal separada en origen i deixalles de parcs i jardins.

El projecte se centra en l'obtenció de polihidroxialcanoat (PHA), un polièster lineal que es genera a partir dels àcids grassos volàtils resultants de la descomposició dels residus orgànics. Mitjançant l'obtenció del PHA, RES URBIS està generant bioplàstics amb base PHA, dissolvents biològics i fibres biodegradables per a la producció d'altres biocompostos.

Els bioplàstics obtinguts pel projecte podran ser utilitzats com a material d'embalatge, bosses de plàstic biodegradable i béns de consum duradors com aparells electrònics. Una altra aplicació del bioplàstic generat es troba en l'àmbit de la remediació ambiental, amb la producció de materials d'alliberament de carboni controlat per sanejar aigües subterrànies contaminades.