Refugi a Lesbos (Grècia): connectant passat, present i futur

Lesbos
Fitxa tècnica
Socis:

Lesvos Solidarity

Universitat de l’Egeu

Ajuntament de Sykaminas

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màixriq
Tema:
Cicle dels residus, Persones refugiades
Finançament:
  • AMB: 99.850,00 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

El projecte preveu dos tipus d’accions. D’una banda, es duen a terme diverses activitats de sensibilització i formació per fomentar el reciclatge adreçades a la població local i refugiada, i tallers productius de reciclatge social (vies segures i taller de bosses Humade) adreçats a persones refugiades. De l’altra, es duen a terme activitats d’educació teòrica i pràctica adreçades a tota la població local i refugiada de Lesbos.

Dins aquesta activitat, Lesvos Solidarity s’encarrega de tots els passos necessaris per organitzar un seminari sobre bones pràctiques de reciclatge. El primer pas és comunicar a la població local i a les persones refugiades de l’illa l’obertura del seminari. Per a això, es creen mitjans de comunicació social, un butlletí informatiu i anuncis als mitjans de comunicació locals. També s’informa les ONG col·laboradores com Metges Sense Fronteres, International Rescue Committee i l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) perquè els seus beneficiaris puguin participar en l’activitat.

A més, amb una mirada crítica, es fomenta el coneixement de la situació del refugi a l’illa a través de la creació d’un museu centrat en la memòria històrica i, alhora, es fa un reconeixement a la població local per haver acollit les persones refugiades. L’exposició es duu a terme en col·laboració entre Lesvos Solidarity, la Universitat de l’Egeu i l’Ajuntament de Sykaminas. Inclou exposicions que promouen un enfocament participatiu mitjançant l’ús de mitjans multimèdia.