Reforç de la cooperativa agrícola d'Afanour

Cooperants i membres de la cooperativa agrícola d'Afanour
Cooperants i membres de la cooperativa agrícola d'Afanour

Reforçament de la capacitat productiva de la cooperativa agrícola d'Afanour (segona fase).

Fitxa tècnica
Socis:

Associació Al Karia
Associació Afanour de Tinerhir

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màgrib . Marroc
Tema:
Desenvolupament ambiental i econòmic sostenible
Pressupost:
15.950,00€
Finançament:
  • Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat i Associació Afanour de Tinerhir

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

El projecte ha cultivat, en cinc parcel·les de 400m2 del nou palmeral d'Afanour (Tinghir, Marroc) 41 palmeres de la millor qualitat amb l'objectiu que esdevinguin un viver de noves palmeres. Durant un període pròxim a l'any des de la seva plantació aquestes palmeres produeixen entre 10 i 15 ceps de noves palmeres femelles (productores de dàtils).

Aquests ceps seran entregats a les famílies amb rendes baixes que acceptin, mitjançant la signatura d'un contracte amb la contrapart local, explotar un mínim de 20 anys la seva parcel·la.
Les 41 palmeres cultivades pel projecte podran generar més de 100 palmeres que significaran l'explotació de 60 noves parcel·les per a famílies amb rendes baixes.

El palmeral d'Afanour, província de Tinghir, a la regió de l'Atles Marroquí es va crear l'any 2005 per iniciativa de l'associació local AFANOUR. Aquest nou palmeral ocupa una superfície de 80 hectàrees de terreny agrícola que és propietat de la mateixa comunitat d'Afanour. El Palmeral neix com un projecte agrícola col·lectiu que divideix equitativament la seva superfície en 1870 parcel·les per a cada una de les unitats familiars d'aquesta comunitat. La posada en marxa d'aquest palmeral és de les poques, sinó l'única, explotació agrícola col·lectiva que ha nascut gràcies l'esforç de l'associacionisme local al Marroc.

La viabilitat d'una explotació agrícola d'aquestes característiques està totalment garantida, ja que la rendibilitat del dàtil és molt alta i els costos de manteniment de la palmera són escassos.  Una palmera de bona qualitat pot produir anualment entre 30 i 70 kg de dàtils amb un valor al mercat de 10 o 12 €/kg.
Gràcies a l'ajut del Fons Català i de la Unió Europea que han subvencionat diverses etapes del projecte per valor de 85.000€, el nou palmeral disposa de tota la infraestructura necessària per a iniciar l'explotació a alt rendiment.

En una parcel·la del  nou palmeral d'Afanour s'hi poden plantar fins a nou palmeres que poden aportar una rendibilitat raonable, al cap de cinc anys, de 3.000 €/any per a cada parcel·la/família.
A més a més, el palmeral esdevé sostenible amb el medi i autosuficient gràcies als seus dos pous d'aigua amb capacitat per a 400 m3 que reparteixen l'aigua mitjançant una xarxa de reg gota a gota. L'explotació també disposa de subministrament propi d'electricitat gràcies a diverses plaques solars.

Actualment, el projecte està en el seu cinquè any i la seva ocupació actual es del 10%. El repte immediat és potenciar l'explotació de les parcel·les entre totes les famílies de la comunitat d'Afanour. La plena explotació del palmeral podria suposar un creixement econòmic col·lectiu de més de 3 milions d'euros/any en una economia local força empobrida.

La irrupció d'aquesta immensa illa verda de més de 17.000 palmeres transformaria els desiguals rols endèmics del repartiment de riqueses i de terres cap un repartiment equitatiu, democràtic i autogestionat.