Reducció del fracàs escolar a Tànger

Millora de l'educació bàsica i reducció de l'abandonament i fracàs escolar dels nois i noies de 10 escoles de la província de Tànger.
Fitxa tècnica
Socis:
-Associació Wafae
-Alamal, per al desenvolupament cultural i social
-Asociación SADAKA
-Asociación Al Manar
Zona d'actuació:
Mediterrània-Màgrib . Marroc
Tema:
Altres temes
Pressupost:
120.186,00€
Finançament:
  • Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat; Ajuntament de Terrassa; Ajuntament de Sabadell; Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet; Ajuntament de Barcelona; Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Aquest projecte vol treballar amb els tres actors principals en l'educació dels infants: alumnes, pares i mares i mestres.

La proposta planteja algunes activitats de seguiment, així com la realització d'unes jornades de cohesió i visibilització dels resultats del projecte amb els beneficiaris del projecte.
On