Reciclatge a Lesbos: una estratègia per garantir els drets ambientals i els drets de les persones refugiades

Lesbos
Fitxa tècnica
Socis:

Lesvos Solidarity

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màixriq
Tema:
Persones refugiades, Sostenibilitat ambiental
Pressupost:
38.000.00 €
Finançament:
  • 38.000.00 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

L’objectiu del projecte és contribuir a la garantia dels drets socials i ambientals dels refugiats i la població local de Lesbos. Per aconseguir-ho es treballa en l’enfortiment, la sensibilització i les bones pràctiques sobre la protecció del medi i en el reconeixement i la consciència crítica sobre el refugi a Lesbos.

El projecte estableix tres línies d’acció:

- Accions de sensibilització i educació per promoure el reciclatge entre la població local i refugiada. 

- Accions destinades a ampliar i millorar la sostenibilitat econòmica dels tallers de reciclatge social de Lesvos Solidarity.

- Accions d’incidència centrades en la defensa dels drets ambientals i els drets dels refugiats i en el vincle entre tots dos.

Els subjectes de dret del projecte són la població local i refugiada de Lesbos. Tenint en compte les possibles restriccions degudes a la pandèmia de la covid-19, es preveu la participació de 1.500 persones en les activitats de sensibilització i educació (presencials i en línia), 13 persones (un 70 % de refugiats, un 40 % de dones) en els tallers de reciclatge social i 100 persones en les activitats d’incidència. L’objectiu és arribar a totes les comunitats: refugiats, població local, persones amb diversitat funcional, persones del col·lectiu LGBTIQ+ i població general.

El projecte treballa amb enfocaments de drets, gènere, diversitat, sostenibilitat i governança, elements necessaris per garantir l’impacte desitjat al territori.