Protecció i assistència bàsica a població resident a Síria

Una familia transporta material humanitari en una motocarro
Fitxa tècnica
Socis:

Comitè Català per als Refugiats

Catalunya amb ACNUR

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màixriq
Tema:
Emergències i crisis humanitàries
Finançament:
  • AMB: 70.000,00€

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

L’objectiu general del projecte és contribuir al procés de protecció internacional de la població resident a Síria i avançar en la garantia dels drets d’aquesta població en un context de país de conflicte armat.

Per tal d’assolir aquests objectius es distribueixen articles no alimentaris bàsics d’emergència (mantes, matalassos, kits de cuina, fogonets…) seguint criteris de vulnerabilitat i gènere (famílies monoparentals, edat, salut, etc.) i complint amb els estàndards internacionals de distribució de material no alimentari.

Els subjectes de dret d’aquest projecte són 2.000 persones de les famílies en situació de més vulnerabilitat de la muhafaza (província) d’Alep, districtes d’As-Safira, Azaz, Al-Bab, Manjeb i Jabal Sem’an, tant desplaçades com retornades. El projecte pretén garantir i defensar els drets humans elementals, com són el dret a la vida, a la protecció, a la salut i al benestar, així com el dret internacional humanitari. Per altra banda, en el disseny i l’execució de les distribucions es preveu que les mares, especialment de famílies monoparentals, tinguin un paper protagonista i preferencial, promovent l’empoderament i l’equitat entre dones i homes, a més d’assegurar una distribució més equitativa i que respongui de manera més adequada a les necessitats dels subjectes de dret.

On