Prevenció d’inundacions al Municipi de Haql el Azimeh, Nord del Líban

Imatge d'una sèquia de recent construcció
Fitxa tècnica
Socis:

Creu Roja Libanesa

Municipalitat de Haql Al Azimeh

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màixriq
Tema:
Cicle de l'aigua
Finançament:
  • AMB: 109.241,53 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Projecte encaminat a gestionar de manera més eficient les inundacions provocades per les fortes pluges a fi de reduir al mínim els efectes en les persones, les propietats i els mitjans de vida.

Per aconseguir-ho, s'implementa una doble estratègia: d'una banda, dotar el municipi de la infraestructura adequada per mitigar els efectes de les inundacions recurrents que afecten la localitat. D'altra banda, treballar amb els habitants locals per enfortir les seves capacitats per afrontar inundacions i desastres d'origen natural.

A més, la construcció de canals s'utilitzarà per millorar la disponibilitat d'aigua de reg per als cultius al municipi, amb el corresponent impacte positiu en els mitjans de vida de la població local.

En el marc del projecte es construeixen tres dics per esmorteir les crescudes sobtades i un sistema de petits canals per drenar l'aigua i poder utilitzar-la per al reg. També es duen a terme activitats educatives i de sensibilització adreçades a la població sobre prevenció d'inundacions.

On