Optimització de la recollida i el transport dels residus sòlids als municipis del nord de Jordània

Jordània
Fitxa tècnica
Socis:

Future Pioneers for Empowering Communities’ Members in the Environmental and Educational Fields (FPEC).

Municipis jordans de Mafraq, Jerash, As-Salt, Madaba, Irbid, Ajlun i Az-Zarqa.

Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

MedCities.

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màixriq . Jordània
Tema:
Cicle dels residus
Finançament:
  • AMB: 62.068,80 € i cooperació tècnica

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Reforçar la capacitat dels ajuntaments del nord de Jordània per a la gestió dels residus sòlids amb una visió integral que incorpori els enfocaments de gènere i diversitat. L’objectiu general de la proposta és contribuir a garantir els drets a la salut i els drets ambientals de la població local i desplaçada del nord de Jordània.

Objectius:

1) Incrementar l’eficiència de la recollida i el transport de residus sòlids al municipi del Gran Mafraq.

2) Potenciar les capacitats dels ajuntaments jordans en la gestió de residus sòlids.

3) Proporcionar la capacitació pràctica necessària a les agrupacions de municipis d’As-Salt, Madaba, Jerash, Ajlun, Az-Zarqa i Irbid perquè comencin a elaborar els seus respectius mapes d’optimització de rutes.

S’elaboren mapes d’optimització de les rutes de recollida i transport de residus en les agrupacions municipals de Mafraq, Irbid, Az-Zarqa, As-Salt, Ajlun, Madaba i Jerash (un 25 % de les rutes a Mafraq i dues rutes de mostra a cadascuna de les altres sis).

D’altra banda, el personal municipal a càrrec de la gestió dels residus sòlids rep formació pràctica i se li proporcionarà l’equipament i el programari necessaris per a l’optimització de les rutes.