NanoSen-AQM

Tornar
Qualitat de l'aire

Descripció

El projecte NanoSen-AQM té com a finalitat dotar a les empreses i administracions de la zona sud d'Europa de tecnologies ràpides, a baix cost  i consum elèctric, de dades en temps real de la qualitat de l'aire. Fomentant la investigació i inversions empresarials així com,  la creació de vincles i sinergies entre empreses, centres de I+D i el sector de l'ensenyança superior.

Cada soci instal·larà els nano sensors, dissenyats específicament per la ubicació, obtenint dades respecte contaminació atmosfèrica des de escenaris com espais naturals, agrícoles fins zones urbanes. Aquestes dades, s'integraran en la plataforma de cada soci i es reportaran a un núvol comú gestionat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques a Madrid.

D'aquesta manera, es desenvoluparà  una plataforma transnacional per millorar la capacitat i el coneixement dels empleats de les administracions públiques (gestors, planificadors i dissenyadors) respecte la  qualitat de l'aire. També, s'implementarà i es verificarà la plataforma transnacional esmentada a escala regional, subregional i local dins de l'àrea del projecte, contribuint així al desenvolupament de plans d'acció conjunts, compromisos polítics, estratègies de finançament i la creació de xarxes entre les parts interessades a nivell públic i privat. Finalment es capitalitzarà l'experiència, amb la transferència de coneixements entre el conjunt de les administracions públiques regionals pilot amb diferent nivell d'expertesa, el desenvolupament d'estratègies, eines i mesures regulatòries, estès a tota la zona mediterrània.

El paper de l'AMB en aquest projecte seria l'obtenció de dades dels nano sensors respecte contaminants atmosfèrics com (CO, NOx, NO2, O3, PM10 y PM2.5), que s'integraran en una plataforma de nova creació que serà propietat AMB,  instal·lats en les bicicletes que utilitzen com a mitjà de transport en els seus desplaçaments als itineraris de empreses de missatgeria en diferents municipis de l'AMB.

Estat:
Iniciat

On

NanoSen-AQM

Prova: $provaURL