NanoSen-AQM

Qualitat de l'aire

Descripció

El projecte NanoSen-AQM té com a finalitat dotar les empreses i administracions de la zona sud d'Europa de tecnologies ràpides, de baix cost i de consum elèctric per obtenir dades en temps real de la qualitat de l'aire. Es fomenta la investigació i les inversions empresarials així com la creació de vincles i sinergies entre empreses, centres de I+D i el sector de l'ensenyament superior.

Cada soci instal·larà nanosensors dissenyats específicament per a una ubicació concreta per obtenir dades de contaminació atmosfèrica en escenaris com espais naturals, agrícoles o fins i tot zones urbanes. Aquestes dades s'integraran en la plataforma de cada soci i s'enviaran a un núvol comú gestionat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques, a Madrid.

D'aquesta manera, es desenvoluparà una plataforma transnacional per millorar la capacitat i el coneixement dels empleats de les administracions públiques (gestors, planificadors i dissenyadors) respecte a la qualitat de l'aire. A més, s'implementarà i es verificarà la plataforma transnacional esmentada a escala regional, subregional i local dins de l'àrea del projecte, i es contribuirà així al desenvolupament de plans d'acció conjunta, compromisos polítics i estratègies de finançament, i a la creació de xarxes entre les parts interessades tant públiques com privades.  Finalment es capitalitzarà l'experiència, amb la transferència de coneixements entre el conjunt de les administracions regionals pilot amb diferents nivells d'expertesa i el desenvolupament d'estratègies, eines i mesures regulatòries, estès a tota la zona mediterrània.

El paper de l'AMB en aquest projecte serà l'obtenció de dades dels nanosensors respecte a contaminants atmosfèrics com CO, NOx, NO2, O3, PM10 y PM2.5 . Per obtenir les dades –que s'integraran en una plataforma de nova creació propietat de l'AMB– els nanosensors s'instal·laran en les bicicletes que utilitzen com a mitjà de transport les empreses de missatgeria en els itineraris de desplaçaments per diferents municipis de l'AMB.

On