Millora al barri de Maxaquenne "A" de Maputo.

Programa de millora dels Serveis Urbans al barri de Maxaquenne "A" de la ciutat de Maputo. 

Fitxa tècnica
Pressupost:
199.278,04€
Finançament:
  • Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat; Ajuntament de Barcelona; Ajuntament de Rubí; Fons Mallorquí; FAPF

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

El programa que es presenta és el resultat de les experiències adquirides a partir del projecte pilot realitzat entre 2007-2009. Ha incrementat les capacitats dels habitants del barri de teixit informal de Maxaquenne "A", tot consolidant un procés de millora evolutiva i participativa dels serveis urbans bàsics.

En aquesta fase del projecte, la prioritat principal ha estat l'elaboració del pla d'ordenament urbà del barri mitjançant un procés participatiu, que ha contingut informació de l'estat actual del barri a nivell d'infraestructura urbana a fi de facilitar futures actuacions de millor infraestructural i urbanística del barri, amb la possibilitat d'iniciar-se així la resolució del problema de la tinença de terra.