Metro Resilience Guadalajara

Metro Resilience
Fitxa tècnica
Socis:

LíderÀrea Metropolitana de Guadalajara

Socis: AMB

Zona d'actuació:
Amèrica del Nord
Tema:
Cicle dels residus
Pressupost:
Pressupost total del projecte: 2.326.400,00 € (pressupost AMB: 308.087,72 € - cofinançat al 73%)
Finançament:
  • EuropeAid

    EuropeAid
Estat:
Iniciat

Descripció

El projecte té com a objectiu enfortir la governança metropolitana a l’Àrea Metropolitana de Guadalajara (AMG) en temes de resiliència urbana i gestió de residus. El treball estarà liderat per l'Institut de Planejació i Gestió del Desenvolupament de l'Àrea Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN), de la mà del Govern de l'Estat de Jalisco i també a través de la Coordinació General Estratègica de Gestió del Territori, els nou municipis de l'Àrea Metropolitana de Guadalajara i altres instàncies metropolitanes, com per exemple el Consell Ciutadà Metropolità (CCM).

El projecte tindrà com a missió principal iniciar processos participatius perquè la metròpoli de Guadalajara millori la seva capacitat d'adaptar-se i de recuperar-se per fer front als diversos impactes climàtics que pugui patir. Serà a través de la implementació del projecte pilot de Centres d'Aplegament Comunitaris que contribueixin a la gestió dels residus sòlids urbans als 9 municipis de l'Àrea Metropolitana de Guadalajara, sota l'acompanyament tècnic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Un altre dels objectius específics del programa serà capitalitzar el coneixement adquirit durant l’elaboració de la estrategia de resiliencia a l’AMG i els intercanvis d’experiències amb l’AMB i altres xarxes internacionals. El resultat serà una guia que permetrà compartir aprenentatges a Amèrica Llatina i Europa sobre com construir una estratégia de resiliència a nivell metropolità, prenent com a referència les bones pràctiques i models de governança de les dues metròpolis.

On