MAPUTO I

Imatge del projecte
Mobilitat sostenible i inclusiva, i la seva integració a l'espai públic a l'Àrea metropolitana de la Gran Maputo. 
Fitxa tècnica
Socis:
Socis: AMB, Conselho Municipal de Maputo i Arquitectura Sense Fronteres-ASF.
Zona d'actuació:
Àfrica Central i Oriental . africa_central_i_oriental.moçambic
Tema:
Governança, Mobilitat i transport
Finançament:
  • AMB: 75.000,00 € i cooperació tècnica

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

El projecte reforça la política de mobilitat amb vistes de contribuir als mitjans públics i actius (vianants i ciclistes) i reduir el transport privat. En aquest sentit, l'objectiu general del projecte és contribuir al dret a una ciutat, especialment a l'accés a la ciutat, a través d'un model de mobilitat urbana organitzat amb una perspectiva metropolitana i criteris d'equitat, inclusió, sostenibilitat ambiental i racionalització dels recursos.

Sobre aquesta base, s'estableixen tres eixos de treball:
  • Enfortir la visió metropolitana de transport públic de la ciutadania de la Gran Maputo.
  • Consolidar la infraestructura de la xarxa de transport inclusiva, segura i accessible a tots i totes, amb un procés participatiu.
  • Enfortir les capacitats dels tècnics municipals i la societat civil sobre la mobilitat sostenible amb enfocament inclusiu (gènere, edat, diversitat i discapacitat).

En aquest context, es contempla la preparació del mapa de corredors metropolitans de transport públic i col·lectiu de la Gran Maputo, el disseny inclusiu per a l'aplicació de les parades a l'espai públic, el disseny participatiu d'una terminal i la preparació d'un manual que serà la base de l'ordre transport públic i seguretat viària de l'ajuntament. També organitza una campanya de sensibilització, formació i intercanvi de la mobilitat en l'espai públic entre AMB, Gran Maputo i la societat civil. Les accions es centren en els cinc nous corredors de transport metropolità. D'aquesta manera, posteriorment, el projecte desenvoluparà els següents corredors.
On
Prova: $provaURL