LOGISMILE

Logística d'últim quilòmetre per al lliurament autònom de mercaderies

Robot ONA
Fitxa tècnica
Socis:

Líder: CARNET - UPC Technology Center


Socis:

005 - Altran Technologies
005_4 - Altran Spain
016 - Ciutat d'Hamburg
016_2 - ITS Hamburg
036 - Technische Universität Braunschweig, Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF)
040 - TomTom NV
040_1 - TomTom LTG
043 - Universitat Politècnica de Catalunya
053 - Àrea Metropolitana de Barcelona
106 - EDC Debrecen Urban and Economic Development Center
EE139 - Direcció General de Trànsit
EE194 - PTV
EE700 - Otostolik Sp. Z O.O.
EE876 - Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
EE975 - Last Mile Autonomous Delivery LMAD

Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Mobilitat i transport
Pressupost:
20.600 €
Finançament:
  • 07 % EIT URBAN MOBILITY. Pressupost AMB: 14.420,00 €

    07 % EIT URBAN MOBILITY. Pressupost AMB: 14.420,00 €
Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Les operacions logístiques d'últim quilòmetre a les ciutats poden augmentar la congestió del trànsit, causar problemes de seguretat per a vianants, ciclistes i missatgers, i contribuir a la contaminació de l'aire i a la contaminació acústica. Per fer front a aquests reptes, els socis de LogiSmile estan provant un sistema de lliurament totalment autònom en tres ciutats pilot: Esplugues de Llobregat, Hamburg (Alemanya) i Debrecen (Hongria).

LogiSmile construirà un vehicle autònom (AHV) que funcioni amb dispositius de lliurament autònoms més petits (ADD), que són bàsicament robots, i un centre de control remot que gestionarà la comunicació entre el vehicle principal i els altres dispositius, recopilarà dades, optimitzarà les operacions de la flota i proporcionarà una solució segura en cas que sorgeixi una situació complexa.

Les ciutats estan avaluant la seva infraestructura i marc legal per aplicar el sistema, revisant les seves polítiques de trànsit actuals i establint un codi de conducta per regular les interaccions entre vehicles amb conductors humans i vehicles autònoms, incloses les pautes sobre l'intercanvi de dades i la interacció amb tercers, com ara vianants, ciclistes i altres vehicles.
 

Contacte:

relinternacionals@amb.cat

Enllaços relacionats