LIFE-WIRE

Emblema del LIFE-WIRE
Water cycle efficiency improvement by boosting industrial water reuse 
Fitxa tècnica
Pressupost:
1.724.617,00 €
Finançament:
  • Pressupost AMB: 862.306,00 € (finançats al 50% per Fons Europeus)

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Aquest projecte impulsa la reutilització de l'aigua per a usos industrials, amb recursos hídrics no convencionals, disponibles a través de la regeneració de les aigües residuals de l'EDAR, cosa que permetria reduir el consum d'aigua de les fonts convencionals.

LIFE WIRE apunta a demostrar la viabilitat d'aplicar la combinació de diferents tecnologies d'avantguarda, en concret ultrafiltració (UF), filtració per material nanoestructurat de carboni (CNM) i/o osmosi inversa (OI), per obtenir una qualitat de l'aigua que s'ajusti a les necessitats dels diferents processos industrials a partir de la reutilització de les aigües residuals municipals recuperades. Aquests processos inclouen: preparació de reactius químics, neteges, refrigeració, cogeneració, calderes, rentat de filtres, etc.

LIFE WIRE és un projecte de demostració cofinançat al 50% per la Comissió Europea, a través del programa LIFE +. El projecte va començar l'octubre de 2013 i s'espera que estigui acabat el setembre de 2017.

El projecte LIFE WIRE està coordinat pel centre tecnològic de l'aigua CETaqua, i té com a socis Aigües de Barcelona - Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle de l'Aigua Integral, SA, que posa la planta pilot a les instal.lacions de l'EDAR del Prat de Llobregat, el Laboratori de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que du a terme totes les analítiques químiques i microbiològiques per avaluar l'eficàcia dels diferents tractaments proposats, i les empreses ARCHROMA, ECOIMSA i TACSA, que avaluen la viabilitat per a les seves empreses.
Enllaços relacionats