LIFE+ METHAmorphosis

Foto de grup del membres del Life Methamorphosis
Waste Stream Treatment for Obtaining Safe Reclaimed Water and Biomethane for Transport Sector to Mitigate GHG Emissions
Fitxa tècnica
Socis:
Líder: Aqualia
Socis: NaturgyCentre Tècnic de SEAT; AMB; Institut Català d'Energia (ICAEN); FCC
Tema:
Cicle dels residus
Pressupost:
3.642.167,00 €
Finançament:
  • 2.089.200 €. Cofinançament del 60% de les despeses elegibles a càrrec del Programa LIFE +. L'AMB gestionarà 399.905 € cofinançats al 60% (239.943 €).

Estat:
Iniciat

Descripció

El projecte LIFE METHAMORPHOSIS, cofinançat per la Comissió Europea sota el Programa LIFE, té com a objectiu recuperar l'energia procedent del residu orgànic municipal i del residu agroindustrial per obtenir un combustible sostenible i alternatiu per a ús vehicular. El projecte inclou els mateixos objectius que el Programa LIFE relacionats amb la mitigació del canvi climàtic mitjançant l'ús d'energies renovables i, especialment, amb la producció de biometà en plantes de tractament de residus. Així doncs, LIFE METHAMRPHOSIS és un projecte de demostració que pretén evidenciar la viabilitat tècnica i econòmica, a escala industrial, de dues innovadors sistemes de tractament de residus: el prototip UMBRELLA i el prototip METHAGRO.

El prototip UMBRELLA, situat en l'Ecoparc de Montcada i Reixac (Barcelona), optimitza energèticament la depuració de les aigües procedents del tractament de la fracció orgànica seleccionada en origen mitjançant la implantació d'innovadors processos anaerobis i autòtrofs aplicats en sèrie: reactor anaerobi de membranes (AnMBR) i el sistema Anammox ELAN® d'eliminació autòtrofa de nitrogen. Finalment, el biogàs produït és tractat en un sistema de neteja i afinament consistent en una combinació de membranes selectives amb la tecnologia patentada d'Aqualia ABAD Bioenergy ®, per tal d'obtenir biometà de qualitat suficient per a complir la norma d'UNE EN16723-2: 2018 per a ús com a combustible en automoció.

El prototip METHAGRO tracta el biogàs produït en la digestió anaeròbia de purins de la granja de Porgaporcs (Lleida) i matèria orgànica procedent deixalles de la zona, mitjançant la tecnologia de membranes. Les membranes separen el CO2 del CH4 obtenint un gas enriquit en CH4. El biogàs d'entrada és pretractat eliminant la humitat i contaminants com l'H2S, siloxans i compostos orgànics volàtils (COVs). El biometà produït a la sortida de la planta d'upgrading compleix amb les normes UNE-EN 16.723-1: 2017 per injecció a la xarxa i UNE-EN 16.723-2: 2018 per a ús vehicular.

El biometà d'ambdós sistemes, serà testat en vehicles SEAT. En el cas de UMBRELLA el biometà es testarà a més en vehicles pesants de recollida de residus sòlids urbans. El projecte, iniciat el juliol de 2015, suposa una contribució al canvi de mobilitat urbana i al desenvolupament de les ciutats del futur. A més, aquesta iniciativa està d'acord amb les directrius sobre economia circular que fomenta la Comissió Europea.
Enllaços relacionats