IURC Exchange Programme

IURC

Projecte d'intercanvi de coneixements amb les metròpolis americanes de Boston i Virginia del Nord

Fitxa tècnica
Socis:

Líder:
AREA METROPOLITANA DE BARCELONA (ES)
Socis:
NORTH VIRGINIA REGIONAL COMISSION (US)
CITY OF BOSTON (US)

Zona d'actuació:
Amèrica del Nord
Tema:
Governança

Descripció

L'objectiu d'aquest projecte és facilitar i promoure la cooperació en matèria de desenvolupament urbà sostenible entre la Ciutat de Boston, la Comissió Regional de Virginia del Nord (NVRC) i l'AMB. 

Els representants de cada metròpolis participaran en intercanvis d'aprenentatge i activitats de desenvolupament de capacitats (per exemple, visites d'estudi, formacions, treball en xarxa i esdeveniments temàtics) i desenvoluparan junts un pla d'acció i accions conjuntes que servirà de full de ruta al llarg de la cooperació.

Durant la durada del projecte l'AMB desenvoluparà activitat de cooperació tècnica amb la Ciutat de Boston i la Comissió Regional de Virginia del Nord (NVRC) durant un màxim de 24 mesos (visites d'estudi, intercanvis on-line, participació a seminaris del programa IURC, etc.) També és un bon instrument per establir relacions amb altres metròpolis del món. Això suposa una visita d'estudi a Boston i a Virginia del Nord i la participació a d'altres reunions i activitats internacionals.