GUARDEN

Logo del projecte

Salvaguardar la biodiversitat i els serveis ecosistèmics crítics entre sectors i escales

Descripció

GUARDEN reuneix un grup multidisciplinari de socis pertanyents a sis estats membres diferents de la UE, que inclou administracions, centres d'investigació, universitats, proveïdors de noves solucions de comunicacions i gestió de dades ambientals, capacitats per abordar reptes intersectorials crítics en relació amb la biodiversitat i el desplegament d'infraestructures d'energia i transport, agricultura i desenvolupament costaner.

La missió principal del projecte és salvaguardar la biodiversitat i contribuir al benestar de les persones, posant-les al capdavant de les polítiques i la presa de decisions, mitjançant el desenvolupament d'aplicacions de suport a la decisió orientades a l'usuari i aprofitant les associacions de múltiples parts interessades. Es tindran en compte els objectius i les prioritats de la gestió, generar consens per abordar els buits de dades de biodiversitat, les incerteses analítiques o els objectius en conflicte i avaluar les opcions per implementar un canvi transformador adaptatiu.

Al territori metropolità, l'objectiu és avaluar l'impacte de les actuacions i estratègies de gestió del litoral actuals i futures sobre la biodiversitat i els ecosistemes. Les zones dunars de l'Àrea Metropolitana de Barcelona són més extenses després del procés de restauració i protecció dut a terme per l'AMB, i un dels grans reptes que s'han d'abordar en el seguiment de les platges urbanes és que requereixen fluxos d'informació ambiental i de biodiversitat molt difícils i costosos d'obtenir. Es planteja aconseguir aquest coneixement en el projecte a través de la participació ciutadana. Amb aquesta informació es poden modular les decisions sobre la gestió, que requereixen informació sobre la biodiversitat i sobre l'estat de l'ecosistema costaner (dunes, platges, litoral i aigües poc profundes), per tal d'avaluar l'impacte de les accions i estratègies en marxa, i planificar-ne les futures.