GO SUMP

Logo Interreg Urban transport
Millora de les mesures i plans de mobilitat urbana sostenible a la Mediterrània
Fitxa tècnica
Socis:
Líder: Ayuntamiento de Málaga

Socis: AMB, Secretaria General de Medcities  EUROCITIES ASBL; CODATU (Working for sustainable mobility in developing cities); UNIMED (Mediterranean Universities Union); REC Ljubljana (Regional Environmental Centre for Central and Eastern Europe, Country office Ljubljana).

Col·laboradors: CAT MED, Platform for Sustainable Urban Models; Polis, (Promotion of Operational Links with Integrated Services aisbl); CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe; Albanian Institute of Transport (Ministry of Transport and infrastructure); Generalitat de Catalunya, Departament de Territori I Sostenibilitat; AVITEM, Agency for sustainable Mediterranean cities and territories; International Sava River Basin Commission
Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Mobilitat i transport
Pressupost:
1.165.000€
Finançament:
  • Cofinançat al 85% per la UE (990.250€)

Estat:
Iniciat

Descripció

L'objectiu de Go-SUMP és augmentar la visibilitat i l'impacte dels projectes que fomenten la mobilitat urbana sostenible, per facilitar la introducció de mesures de transport de baixes emissions als països mediterranis i col·laborar així en la millora de les corresponents polítiques públiques.

El Go-SUMP treballarà per solucionar el fet que la mobilitat sostenible no aparegui en la planificació urbana, guiant i donant suport a projectes modulars, per millorar la visibilitat, la capitalització de bones i males pràctiques i la incorporació dels seus resultats a través d'estratègies conjuntes basades en les sinergies i les xarxes. El projecte actuarà com a pont entre el Programa Med, els projectes i actors implicats pel que fa la seva comunicació a través de grups temàtics com Civitas, Eltis, la Plataforma SUMP o el Pacte d'alcaldes.

El paper de l'AMB, en qualitat de Secretaria General de MedCities, consisteix en la dinamització dels actors mediterranis per tal de crear sinergies entre els projectes i contribuir a la comunicació i la capitalització dels seus resultats.
Enllaços relacionats