Formació en plantejament estratègic d'àrees metropolitanes

Vista aèria àrea metropolitana de Guatemala
Formació sobre el Plantejament estratègic i àrees metropolitanes per a tècnics de ciutats iberoamericanes
Fitxa tècnica
Socis:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU)
Pressupost:
2014-2015: 30.000€; 2016-2017: 30.000€
Finançament:
  • 2014-2015: 20.000€ (AMB), 10.000€ (CIDEU)

Estat:
Iniciat

Descripció

El projecte té com a objectiu facilitar l'accés a la formació especialitzada de personal tècnic municipal de l'Amèrica Central i del Sud, mitjançant el disseny i execució d'una acció formativa orientada a elaborar estratègies i analitzar projectes plantejats en conurbacions des de diferents punts de vista: ordenació del territori, desenvolupament econòmic, connectivitat i sistema vial, defensa del mitjà natural, prestació de serveis d'aigua, energia, clavegueram, serveis culturals i recollida i tractament de residus.
A partir de l'expertesa i experiència dels ens metropolitans i de la gestió mancomunada entre municipis, el projecte posa en  valor el municipalisme i la gestió pública de proximitat. Així mateix  contribueix a abordar de manera eficaç i transparent les demandes de millor qualitat de vida de la ciutadania dels països de la zona.

Aquesta acció formativa promou el respecte i l'exercici efectiu dels drets econòmics, socials i culturals en les conurbacions metropolitanes. 

Períodes d'execució:
09/09/2014 – 31/12/2015
27/07/2016 – 30/08/2017
On