FOODCLIC

Integrated urban FOOD policies

Integrated urban FOOD policies – developing sustainability Co-benefits, spatial Linkages, social Inclusion and sectoral Connections to transform food systems in city-regions.

Descripció

El projecte FOODCLIC té com a objectiu principal desenvolupar polítiques urbanes integrades sobre l'alimentació que desenvolupin co-beneficis sostenibles, vincles espacials, la inclusió social i connexions sectorials per transformar els sistemes alimentaris en les ciutats-regions.

Així, crearà interfícies de polítiques pràctiques a vuit ciutats-regió europees, que s’estructuraran en Food Policy Networks, que es formaran a Living Labs, que generaran aprenentatges pràctics a partir d’un marc conceptual innovador anomenat CLIC. El CLIC posa èmfasi en la integració del sistema alimentari per tal d’assolir quatre resultats: co-beneficis de la sostenibilitat, vincles espacials, inclusió social i connectivitats sectorials.

La capacitació i suport a la participació de diferents actors permetran als planificadors urbans de les ciutats-regions sòcies desenvolupar polítiques alimentàries urbanes integrades en contínua evolució i planificar marcs sensibles als aliments. Els aprenentatges es transferiran a vuit ciutats-regió més d’Europa i de l’Àfrica, a través d’un Hub de coneixement i d’un Think Tank d’alt nivell, així com mitjançant les xarxes dels socis.

D'aquesta manera, FOODCLIC pretén contribuir a entorns alimentaris urbans que facin que els aliments saludables i sostenibles estiguin disponibles, i siguin assequibles i atractius per a tots els ciutadans (inclosos els grups desfavorits i vulnerables).