Enfortiment del RESSOC Managua

Projecte RESSOC

Enfortiment de la gestió de residus sòlids urbans: sostenibilitat de les infraestructures i les cooperatives creades en els districtes V, VI i VII de Managua, en el marc del projecte RESSOC.

Fitxa tècnica
Socis:

- Àrea Metropolitana de Barcelona
- Alcaldía de Managua

Zona d'actuació:
Amèrica central . Nicaragua
Tema:
Cicle dels residus
Pressupost:
122.898,80€ (Pla Anual 2014); (Pla Anual 2015, pendent d'acord)
Finançament:
  • Aportació econòmica AMB (Pla Anual 2014): 90.278,56 €; (Aportació AMB al Pla Anual 2015, pendent d'acord)

Estat:
Iniciat

Descripció

El projecte té com a  objectiu general el seguiment, l'estabilitat, l'enfortiment i la seva sostenibilitat de les cooperatives i infraestructures creades en el marc del projecte RESSOC.

El projecte s'articula a l'entorn dels objectius operatius següents:

- Aportar  l'enfortiment Tècnic, operatiu i organitzatiu de la Unió de Cooperatives i de les cooperatives que la conformen, a través de processos formatius complementaris i seguiment tècnic en les competències de gestió empresarial, autogestió, planificació estratègica, màrqueting i imatge corporativa.
- Contribuir a la sostenibilitat de les Cooperatives, dotant amb equips complementaris que elevin la qualitat de la seva gestió i operativitat, així com adequant i millorant les infraestructures de què fan ús la Unió de Cooperatives i les cooperatives.
- Avaluar la sostenibilitat i factibilitat de les accions realitzades, a partir dels resultats obtinguts amb el projecte RESSOC i construcció d'una Ressourcerie a Managua.
- Propiciar un mecanisme de coordinació efectiva que faciliti la gestió i desenvolupament d'activitats, així com la sistematització i flux de la informació, d'una manera efectiva i vinculada a les necessitats dels socis.

El projecte és biennal i finalitzarà el desembre de 2015.

Aportació tècnica AMB: 
Les principals accions de col·laboració tècnica de l'AMB sobre el terreny són les d'exercir un paper d'acompanyament i seguiment tècnic, assessorant l'equip de l'Alcaldia de Managua,  promovent l'exercici de bones pràctiques i d'experiències reeixides en el tema de la gestió dels residus urbans, així com el compliment dels objectius comuns.