Enfortiment del RESSOC a Managua

Tres dones participants en el Ressoc a Managua

Enfortiment de la gestió de residus sòlids urbans: sostenibilitat de les infraestructures i les cooperatives creades en els districtes V, VI i VII de Managua, en el marc del projecte RESSOC.

Fitxa tècnica
Socis:

Àrea Metropolitana de Barcelona
Alcaldia de Managua

Zona d'actuació:
Amèrica central . Nicaragua
Tema:
Cicle dels residus
Pressupost:
122.898,80€ (2014) 69.170,00€ (2015)
Finançament:
  • 2014: 90.278,56 (AMB), 32.620,24 (ALMA); 2015: 52.500,00 (AMB), 16.670,00 (ALMA)

Estat:
Finalitzat

Descripció

Els objectius del projecte, que es realitza a tres districtes de la ciutat de Managua: districte V, VI i VII, són:

  • Contribuir a la promoció econòmica i social de les famílies que treballen, i a vegades també viuen, en els abocadors, així com de les famílies que realitzen treballs de recol·lecció i comercialització dels residus de manera insana, irregular i precària.
  • Fomentar la igualtat d'oportunitats home/dona tot promocionant les accions d'inserció social i laboral dirigides a les dones caps de família.

El projecte té tres eixos de treball: 

  • Cooperatives de pepenadores (recol·lectors): 4 cooperatives unides a la Unión de Cooperativas de Managua. Les cooperatives de pepenadores recullen casa per casa (empreses, etc.) i lliuren els residus a les plantes de transformació gestionades per l'ajuntament (conveni amb l'alcaldia).
  • Ressourcerie cooperativa: treballen la fusta. Han construït els quioscos de venda ambulant.
  • Hort urbà i compostatge: actualment es dediquen al compostatge.