Emergència per conflicte i covid-19 a Síria: protecció i accés a l’habitatge per a la població desplaçada interna i refugiada a Alep

ACNUR
Fitxa tècnica
Socis:

UNHCR/ACNUR

Zona d'actuació:
Mediterrània-Màixriq . Síria
Tema:
Emergències i crisis humanitàries
Finançament:
  • AMB: 40.000,00 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

L’objectiu del projecte és contribuir a la garantia dels drets a l’habitatge digne i la protecció internacional de la població siriana resident a Alep, com a mesura per fer front a l’emergència de la pandèmia de covid-19.

El projecte dona suport a 200 famílies sirianes retornades a Alep provinents d’altres zones de Síria (desplaçades internament). Es distribueixen lots per als habitatges amb eines i materials com ara portes i finestres, equips de sanejament, aigua o articles elèctrics bàsics, i es dona suport a feines de reparació d’habitatges per a aquelles famílies que ho requereixin. Els subjectes de dret d’aquest projecte són les famílies en situació de més vulnerabilitat de la muhafaza (província) d’Alep, amb un enfocament especial a dones caps de família monoparental, que estan en una situació de més discriminació pel que fa a l’accés a l’habitatge propi i al dret de propietat. Altres grups vulnerables com infants, joves, dones, persones amb diversitat funcional i gent gran rebran una atenció especial pel que fa a l’accés a un habitatge digne.