ECOHABITAT

Logo Ecohabitat
Cooperació transnacional per la innovació tecnològica i les pràctiques socials en matèria d'habitatge sostenible en el medi urbà.
Fitxa tècnica
Socis:
Líder: Toulouse Metropole-Direcció de l'habitatge i de la política territorial 

Socis: Universitat de Tolosa; Federació Sud Oest sobre Habitatge i Obres Públiques de les societats cooperatives obreres de producció; Àrea Metropolitana de Barcelona; Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)Fundació ASCAMMG.A.I.A. (Associació per la Generació d'Autonomia i Innovació a la Arquitectura)
Zona d'actuació:
Europa
Tema:
Desenvolupament urbà sostenible
Pressupost:
1.257.080,00 €
Finançament:
  • Pressupost AMB: 942.810,00 € (finançats al 75% per Fons Europeus)

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Ecohabitat respon al programa de cooperació transnacional INTERREG IV B SUDOE que té per objecte consolidar l'espai Sud-Oest europeu com un espai de cooperació territorial en els sectors de la competitivitat i de la innovació, del medi ambient, del desenvolupament sostenible i de l'ordenament del territori.

Els problemes que aborda Ecohabitat són el desenvolupament sostenible en la construcció i els usos de l'habitatge en zones urbanes, enfocats concretament en l'habitatge social. Es planteja la qüestió de l'adequació de les exigències tècniques i reglamentàries nacionals i europees, amb les característiques específiques, culturals i climàtiques del SUDOE, a través d'exemples de les regions de Midi Pyrénées i de Catalunya, en associació amb Lisboa.

La finalitat del projecte Ecohabitat, amb el suport de l'acció pública en matèria d'habitatge social, és afavorir les dinàmiques de cooperació interprofessional i transnacional, permetre posar en funcionament nous mètodes d'edificació i participar en la millora de la qualitat de l'habitatge a la zona urbana SUDOE.
Logo interreg sudoe
On
Enllaços relacionats