Conveni Fons Català de Cooperació 2017

Conveni de col·laboració amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per a projectes de cooperació i educació pera a la ciutadania global (ECG)

Cartell de la campanya Ciutats defensores dels drets humans
Fitxa tècnica
Socis:

Àrea Metropolitana de Barcelona, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Zona d'actuació:
Amèrica central, Europa, Mediterrània-Màixriq
Tema:
Cicle de l'aigua, Educació per la Justícia Global, Persones refugiades
Finançament:
  • AMB: 37.000,00 €

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) forma part de l’FCCD i contribueix directament en les quatre accions següents:

  • Aigües compartides: gestió urbana per al maneig integral dels recursos hídrics a la regió del Trifinio (fase IV).

Es treballa amb la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa (MTFRL), entitat formada per municipis fronterers de tres països: Guatemala, Hondures i El Salvador. El projecte contribueix a millorar el servei d’aigua potable en tres àrees urbanes, Esquipulas (Guatemala), Ocotepeque (Hondures) i Citalá (El Salvador), a partir de la millora de la infraestructura dels sistemes d’aigua potable i la gestió per a una prestació eficient d’aquest servei públic, la sensibilització sobre l’ús de l’aigua i l’enfortiment de l’aliança trinacional per a la gestió sostenible del riu Lempa.

  • Diagnòstic sobre la gestió urbana de residus al nord de Jordània.

Jordània és un dels països que ha acollit un gran volum de persones refugiades, i aquest fet ha desbordat les capacitats i les estructures municipals davant la multiplicació de la població local. Un dels serveis afectats per l’increment ràpid de la població ha estat la gestió de residus a les urbs.

L’AMB i l’FCCD impulsen l’elaboració d’un diagnòstic de la gestió de residus urbans al nord del país per tal d’identificar els principals reptes dels municipis que acullen.

  • Ciutats defensores dels drets humans.

Aquest projecte amb l’FCCD, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau, amb la participació de municipis catalans i altres institucions, té com a objectiu donar a conèixer la feina dels defensors i les defensores dels drets humans de diferents territoris.

  • Enfortiment de la governança de l’FCCD.

La 38a Assemblea General Ordinària de l’FCCD, celebrada el 21 de juny de 2017, va aprovar el Pla estratègic 2017-2020. A partir del Pla estratègic es desenvolupen diverses accions per enfortir la governança d’aquesta entitat formada per governs locals i supramunicipals de Catalunya, incloent-hi l’AMB.