Climate Metropole+

Conferència final Climate Metropole
Cooperació i intercanvi de coneixements cap a un enfocament integral i participatiu per a l'adaptació de les ciutats al canvi climàtic.
Fitxa tècnica
Pressupost:
134.500,00 €
Finançament:
 • Pressupost AMB: 50.500,00 € (finançats al 40% per Fons Europeus)

  Pressupost AMB: 50.500,00 € (finançats al 40% per Fons Europeus)
Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

Aquest projecte és una iniciativa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de la xarxa Metròpolis. L'objectiu és intercanviar experiències i generar coneixement sobre adaptació al canvi climàtic entre les quatre àrees metropolitanes sòcies: Berlín, Lió, Liverpool i Barcelona.

El Climate Metropole pretén intercanviar i generar coneixement sobre les diferents mesures d'adaptació al canvi climàtic i definir els elements polítics i tècnics que han de servir per a l'articulació d'aquestes polítiques en els territoris urbans.

Els seus objectius són desenvolupar estratègies metropolitanes de governança i accions per a l'adaptació al canvi climàtic relacionades amb els àmbits del cicle integral de l'aigua, la mobilitat i el transport, el territori, la gestió i la prevenció de residus municipals i l'autoritat ambiental; generar i transferir coneixement pràctic per a les ciutats de manera que puguin impulsar actuacions d'adaptació eficients, i establir mecanismes de coordinació necessaris per a l'adaptació entre plans de zones geogràficament pròximes superant els límits administratius. El projecte es va iniciar el juny del 2015 i finalitzarà el desembre del 2016. 
Programes o projectes relacionats
 • Logo Metropolis
  Zona d'actuació:
  $languageUtil.get($locale, $zona_actuacio.text)
  Tema:
  Desenvolupament urbà sostenible
  Estat:
  $languageUtil.get($locale, $estat.text)