CLEARING HOUSE

Tornar
Logotip del projecte

Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures.

Descripció

El projecte CLEARING HOUSE (Collaborative Learning in Research, Information-sharing and Governance on How Urban forest-based solutions support Sino-European urban futures) està enfocat a desenvolupar noves solucions urbanes basades en la natura per fer front als reptes ambientals a les ciutats. Aquest projecte està emmarcat dins el programa Horizon 2020.

Els arbres i els boscos urbans són una solució urbana basada en la natura que contribueix a un desenvolupament urbà més sostenible. El seu potencial per oferir serveis als ecosistemes, millorar la biodiversitat i contribuir al benestar de les societats urbanes sovint és subestimat i infrautilitzat. CLEARING HOUSE proporcionarà eines que facilitin incentivar noves solucions urbanes basades en la implementació de boscos urbans per rehabilitar i restaurar els ecosistemes urbans. S'entén per solucions urbanes basades en la natura totes les mesures que una ciutat pot adoptar per abordar els desafiaments del desenvolupament urbà mitjançant la implementació d'ecosistemes basats en boscos urbans.

L'objectiu principal de CLEARING HOUSE és analitzar i desenvolupar, a Europa i a la Xina noves solucions basades en els boscos urbans per millorar la capacitat d'adaptació i resiliència de les ciutats que s'enfronten a grans reptes ecològics, socioeconòmics i de salut pública.

L'AMB contribuirà a l'anàlisi comparatiu dels diferents casos d'estudi. També, aportarà i es beneficiarà de l'intercanvi d'experiències amb ciutats europees i xineses a través del procés d'aprenentatge col·laboratiu i sintetitzar els coneixements obtinguts i desenvolupar noves eines pel projecte.  

Estat:
Iniciat

Timeline

Prova: $provaURL