CGLU

Emblema CGLU
CGLU s'erigeix en portaveu de tots els tipus de governs locals i regionals, representant i defensant els seus interesos en l'àmbit global.
Fitxa tècnica
Tema:
Governança

Descripció

CGLU és la Xarxa Mundial de Ciutats, Governs Locals i Regions. Una xarxa que representa i defensa els seus interessos en l'escenari mundial.

Hereva del centenari Moviment Municipal Internacional, es constitueix l'any 2004 quan les autoritats locals i regionals de tot el món decideixen dotar-se d'una veu unificada davant la comunitat internacional.

CGLU facilita el treball de la Global Taskforce de Governs Locals i Regionals que reuneix més de 30 xarxes actives a escala internacional.
La missió de CGLU és ser la portaveu i defensora de l'autonomia local i democràtica, i promoure'n els valors, objectius i interessos a través de la cooperació entre els governs locals i davant de tota la comunitat internacional. 

Objectius:
  • Enfortir el paper dels governs locals com a pilars del sistema internacional de la presa de decisions.
  • Estimular les accions locals a favor del desenvolupament.
  • Promoure governs locals, regionals i associacions nacionals de governs locals representatives, fortes i eficaces.
  • Afavorir la innovació al servei de la governança local. 
Enllaços relacionats