BIOCIRCULARCITIES

IMG
Explorar les potencialitats de la bioeconomia circular a les ciutats. Instruments proactius per a dissenyadors de polítiques i grups d'interès.
Fitxa tècnica
Pressupost:
Pressupost total del projecte: 999.893,75€ Pressupost total AMB: 62.500,00€
Finançament:
  • 65 % de cofinançament

    65 % de cofinançament

Descripció

BIOCIRCULARCITIES té com a objectiu donar suport al desenvolupament del marc regulador i de fulls de ruta innovadors alineats amb els principis de la bioeconomia circular, centrats en els "residus de base biològica" i basats en la cocreació de coneixements gràcies als processos participatius amb múltiples actors.

El projecte ha estat dissenyat per:

i) Explorar el potencial de l'economia circular d'algunes cadenes de valor dels bioresidus no explotats segons els principis de la bioeconomia en tres contextos urbans europeus al voltant de les ciutats de Barcelona (ES), Nàpols (IT) i Pazardzhik (BG).

ii) Identificar i analitzar les bones pràctiques de bioeconomia circular a la UE que podrien utilitzar-se com a exemple d'èxit per a les àrees pilot.

iii) Detectar oportunitats i deficiències regulatòries i comercials per a la introducció de pràctiques biocirculars als mercats locals i internacionals.

iv) Proposar instruments proactius i fulls de ruta per donar suport a la bioeconomia circular i expandir-la al context europeu.