Aigües compartides

Projecte Aigües compartides
Gestió dels recursos hídrics a la regió del Trifinio centreamericà
Fitxa tècnica
Socis:
Àrea Metropolitana de Barcelona.
Mancomunidad Trinacional Fronteriza rio Lempa.
Pressupost:
2014: 318.805€; 2015: 87.650€; 2016: 88.880€
Finançament:
 • 2014: AMB 160.000€/Mancomunidad Trifinio:158.805€

 • 2015: AMB: 53.200€/Mancomunidad Trifinio:34.450€

 • 2016: AMB 54.700€/Mancomunidad Trifinio: 34.180€

Estat:
Iniciat

Descripció

El projecte treballa de manera integral el dret a l'aigua i al sanejament, així com el d'accés a l'aigua potable i salubre reconeguts per l'ONU com a essencials per garantir el conjunt dels drets humans. També s'alinea amb l'objectiu 6 dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de garantir l'accés de tothom a l'aigua i al sanejament i assegurar una gestió sostenible dels  recursos hídrics.

Es tracta d'un projecte amb una durada de quatre anys que finalitza el desembre de 2017.

Els principals impactes que s'han assolit a través de les diferents actuacions desenvolupades són:
 • Gestió mancomunada tripartida de sistemes de proveïment d'aigua potable (Infraestructures d'aigua potable de diversos municipis).
 • Gestió de l'aigua del riu Lempa, important subministrador de l'Àrea Metropolitana de San Salvador-AMSS (37%).
 • Implementació d'una política pública trifronterera per la gestió de l'aigua.
 • Enfortiment de les capacitats locals per la gestió de l'aigua:
Potenciar la gestió tripartida de l'aigua: ajuntaments, mancomunitat i Juntes Administradores de Sistemes de l'Aigua.
Millorar les capacitats tècniques dels ajuntaments i MTRL.
Millorar les infraestructures locals


Aportació tècnica de l'AMB. Les principals accions de col·laboració tècnica de l'AMB han estat les següents:
 • Identificació de la proposta i de l'estratègia que cal seguir.
 • Assessorament tècnic per a la millora dels sistemes d'aigua potable de la regió.
 • Facilitació de coneixement per a la capacitació dels equips municipals i intermunicipals per a la millora de la gestió urbana de sistemes d'abastament d'aigua potable.
 • Acompanyament a distància per a la gestió tècnica del projecte.
 • Facilitació de guies per al diagnòstic, el monitoratge i la gestió dels sistemes d'aigua potable i assessorament en l'elaboració de guies pròpies. 
On